De artsen in uw buurt die gebruik maken van de CELON-methode:

elder couple smiling and breathing freely

Weer een gezonde nachtrust

De CELON-methode helpt

u bij chronische snurken.

Hulp voor snurkers!

De elegante CELON-Methode is een veel toegepaste behandelmethode tegen chronisch snurken, waardoor niet alleen uw partner weer een goede nachtrust heeft. U merkt ook zelf het verschil. Voor de behandeling die ongeveer 15 minuten duurt is geen ziekenhuisopname nodig.

Kleine oorzaak, groot effect

Iedereen snurkt af en toe - dat is normaal. Mogelijke oorzaken daarvan zijn bijvoorbeeld alcoholgebruik, gebruik van slaapmiddelen of een verkoudheid.

Regelmatig snurken (elke nacht) wordt aangeduid als 'chronisch snurken'. Vaak is de oorzaak een vergroot of verslapt zacht gehemelte, in sommige gevallen in combinatie met vergrote neusschelpen. Ook al beinvloed het in de meeste gevallen de gezondheid van de snurkende persoon niet, veelal stoort het met name de nachtrust van zijn partner.

Is de oorzaak van het snurken een vergrote of verslapte tongspier, dan kan dit gepaard gaan met een obstructief slaapapneu (OSAS). Daarbij sluit de tong tijdens het slapen de luchtwegen gedurende meerdere seconden helemaal of gedeeltelijk af en wordt de ademhaling onderbroken. Dit kan leiden tot nachtelijke onderbrekingen in de ademhaling en 's nachts wakker worden. Als gevolg daarvan kan men overdag last hebben van vermoeidheid en slaperigheid. Later optredende gevolgen kunnen zijn: verhoogde bloeddruk, hart- en vaatziekten, hartinfarct en beroerte.

Hoe kan het snurken onderzocht worden?

Aan het begin van een therapie staat altijd een juiste diagnose door de specialist en een daarop volgende individueel afgestemde behandeling. Om eerst al een en ander duidelijk te hebben, vindt er meestal een visueel onderzoek plaats en een interview bijv. aan de hand van een vragenlijst.

Als de specialist denkt dat er sprake kan zijn van slaapapneu zal men een slaaponderzoek doen. Hierbij zal men thuis of in de kliniek gedurende de slaap door middel van electrodes verbonden zijn met een registratiekastje. We noemen dit een Poly (somno) grafisch onderzoek. Tijdens het onderzoek worden uw hersengolven, hartritme, ademhalingspatronen, spierspanning, zuurstofgehalte en de bewegingen van uw lichaam tijdens het slapen geregistreerd. De gegevens worden geanalyseerd waarna de uitslag met u wordt besproken. Blijken de resultaten van deze meting het vermoeden van slaapapneu te bevestigen, dan bespreekt uw specialist het verdere verloop van de behandeling met u.

Mogelijk volgt er nog aanvullend onderzoek om bevestigd te krijgen wat de beste behandeling is of dat deze toepasbaar is. Naast tandheelkundig onderzoek kan dit ook een slaapendoscopie zijn. Hierbij kijkt de arts nadat u in slaap bent gebracht met behulp van een flexibele endoscoop via de neus in de keel om de oorzaak van slaapapneu beter te kunnen lokaliseren.

Wat kan mijn arts doen?

Als de oorzaak van Apneu teveel of te slap weefsel in de bovenste luchtwegen is kan dit weefsel met de CELON-methode weggesneden of verstijfd worden. Door middel van radiofrequente thermotherapie is het mogelijk neusschelpen te verkleinen, of de tongbasis of het zachte gehemelte te verstevigen. Ook is het mogelijk overtollig weefsel van de huig of van het zachte gehemelte te verwijderen. Na de ingreep zijn overige hulpmiddelen over het algemeen niet nodig.

De minimaal invasieve ingreep kan onder plaatselijke verdoving door een KNO-arts plaatsvinden. De totale behandeling duurt doorgaans niet langer dan tien tot vijftien minuten. Het resultaat van de behandeling is vaak al na enkele dagen merkbaar: al vele patiënten werden door de CELON-methode van het snurken bevrijd.

Vaak voorkomende voordelen zijn:

  • Behandeling over het algemeen onder plaatselijke verdoving op de Polikliniek
  • De behandeling duurt slechts een paar minuten
  • Efficiente methode voor weefselverkleining dmv radiofrequente thermotherapie
  • de oppervlakken van de organen, bijv. van het slijmvlies, worden ontzien
  • De behandeling heeft over het algemeen geen bijwerkingen
  • Behandeling kan indien nodig herhaald worden

Vind een slaapkliniek bij u in de buurt

Check of u bovengemiddeld moe bent