De artsen in uw buurt die gebruik maken van de CELON-methode:

elder couple smiling and breathing freely

Weer vrij ademen.

De CELON-methode helpt

u van uw chronisch verstopte neus af.

Vragen en antwoorden

Zijn er bijwerkingen?

De dagen na de behandeling kan er sprake zijn van een vreemd lichaamsgevoel, een lichte mate van zwelling en enige pijn in de behandelde delen. Ook het snurken kan de eerste dagen na de behandeling nog in versterkte mate optreden.

Moet ik na de behandeling ergens rekening mee houden?

Zware lichamelijke inspanningen dient u de dagen na de behandeling te vermijden. Daarnaast zult u bij de uitvoering van uw dagelijkse activiteiten over het algemeen geen beperkingen ondervinden. Na raadpleging dient u op controle te komen bij uw KNO-arts.

Wie voert de behandeling uit?

Gevestigde KNO-artsen of klinieken waar zij werken die gespecialiseerd zijn in het toepassen van de Celon-methode. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen door middel van onze contactpagina.

Wanneer zijn de resultaten van de behandeling merkbaar?

Over het algemeen is het resultaat na enkele dagen merkbaar; na ca. drie weken heeft de behandeling volledig haar werk gedaan.

Is de behandeling pijnlijk?

De behandeling vindt over het algemeen onder plaatselijke verdoving plaats, zodat u van de ingreep zelf niets merkt. Na de behandeling kunt u onder bepaalde omstandigheden in de behandelde delen last hebben van een vreemd gevoel in uw lichaam.

Wat houdt de Celon-methode in?

De bipolaire thermische therapie op basis van radiofrequentie-energie (RFITT), ook wel Celon-methode genoemd, betreft een procedure gebruikt voor de minimaal invasieve bipolaire radiofrequente warmtebehandeling van lichaamsweefsel. Het effect kan precies gecontroleerd en strikt beperkt worden tot het behandelde weefselgebied. Het weefseloppervlak (slijmvlies) wordt ontzien, de orgaanfunctie van het lymfatische weefsel blijft behouden.

Wat is polysomnografie?

Polysomnografie (PSG) is de simultane registratie van verschillende gegevens betreffende de slaap, opgenomen tijdens een slaaponderzoek 's nachts in een medisch centrum, in een polysomnogram: hersengolven, hartritme, ademhaling, spierspanning, bloedzuurstofniveau, lichaamsbewegingen, inspiratiedruk. Vaak wordt er voorafgaand aan een PSG, een screeningonderzoek verricht dat de patiënt met behulp van een draagbaar toestel 's nachts thuis kan doen (vinger-oxymetrie, respiratoire polygrafie).

Wat is OSAS?

OSAS is de afkorting voor obstructief slaapapneu-syndroom. Met 'apneu' duiden we een ademstilstand aan tijdens de slaap die meer dan tien seconden duurt, meestal gevolgd door een zogenaamde arousal (ontwaakreactie van het centrale zenuwstelsel na een apneu). Hypopneu is een vermindering van de luchtstroom met 20-50% gedurende minimaal tien seconden (bijv. als gevolg van een gedeeltelijke obstructie van de bovenste luchtwegen). OSAS heeft o.a. hypersomnie tot gevolg (overmatige vermoeidheid of slaperigheid overdag; loomheid, abnormaal sterke behoefte aan slapen overdag). De ernst van de onderbrekingen in de ademhaling wordt beschreven door middel van de AHI (apneu-hypopneu-index, aantal van de apneu's/hypopneu's per uur slaap). Met name bij een ernstige vorm van OSAS is de meest toegepaste therapie, het gebruik van een nCPAP-toestel tijdens de slaap (nCPAP = "nasal continuous positive airway pressure";; continue positieve druk via de neus).

Wat is UARS?

UARS (Upper-Airway-Resistance-Syndrome) is een van de oorzaken van snurken. Het gaat hier om een gedeeltelijke collaps met een verhoogde weerstand van de bovenste luchtweg. UARS leidt ook vaak tot talrijke ontwaakreacties 's nachts ('arousals').