De artsen in uw buurt die gebruik maken van de CELON-methode:

elder couple smiling and breathing freely

Weer vrij ademen.

De CELON-methode helpt

u van uw chronisch verstopte neus af.

Heb ik last van Slaapapneu?

Hoe waarschijnlijk is het dat u in een van de volgende situaties indut of in slaap valt, d.w.z. dat u zich niet alleen maar moe voelt? De vragen in onderstaande test hebben betrekking op uw dagelijkse leven in de afgelopen tijd. Zelfs wanneer u een aantal van deze situaties in de afgelopen tijd niet als zodanig meegemaakt heeft, probeert u zich dan a.u.b. voor te stellen welk effect ze voor u gehad zouden hebben. Gebruikt u de volgende schaal om het best passende cijfer voor elke situatie te kiezen.

Epworth-test (Epwort Sleepiness Scale, ESS)

De Epworth Sleepiness Scale (ESS) is een valide, korte vragenlijst waarmee we slaperigheid gedurende de dag kunnen registreren, door middel van vragen over de waarschijnlijkheid dat u in acht typische dagelijkse situaties resp. indut en in slaap valt.
Een subjectieve beoordeling ervan vindt plaats op een schaal van vier niveaus:

 • Zou nooit indutten
 • Geringe waarschijnlijkheid van indutten
 • Gemiddelde waarschijnlijkheid van indutten
 • Hoge waarschijnlijkheid van indutten
 • zittend lezen
 • tv kijken
 • rustig zitten op een openbare locatie (bijv. theater, vergadering)
 • als bijrijder in een auto tijdens een rit zonder pauze
 • 's middags gaan liggen om te rusten, indien mogelijk onder de omstandigheden
 • met iemand samen zitten en praten
 • rustig zitten na een lunch zonder alcohol
 • in een auto terwijl men gedurende enkele minuten in het verkeer stilstaat
Evalueren
Wissen